Halaman

Subscribe:

Main Menu

Selasa, November 24, 2009

Rizki di tempat yang lain

Ya Allah..
Wahai pemilik Alam semesta ini
Engkaulah penggenggam kekuasaan di dunia ini
Engkaulah yang menentukan baik dan buruk
Engkaulah pemberi rizki pada setiap makhlukmu

Berikanlah hamba rizkimu melalui dan tempat yang lain... Amiin..

0 komentar: